Gordofobia – Valoración – Sugerencias de actividades o temáticas para próximos eventos

8. Sugerencias de actividades o temáticas para próximos eventos:
8. Sugerencias de actividades o temáticas para próximos eventos: